onsdag 9. februar 2011

Informasjonskløfter

Diskuter hvordan media er med på å skape, forsterke og motvirke informasjonskløfter.


Det er endel forskjellige definisjoner av hva en informasjonskløft er. På www.ndla.no står at; Informasjonskløft er noe som oppstår når innbyggerne i et samfunn har ulike kunnskaper og ulik tilgang til informasjon. Det viser seg at de som har kunnskap og innsikt fra før er bedre i stand til å nyttiggjøre seg informasjon fra massemedia på en effektiv måte enn de som ikke på forhånd har denne kunnskapen. Dvs at den gruppen med mer informasjon og kunnskap, har en fordel på bakgrunn av skillet mellom gruppene. Her kommer informasjonskløftene inn i bildet som viser til skillet mellom de ulike gruppene.  Disse gruppene er de som f.eks. har utdanning og de som ikke har utdanning, geografiske, økonomisk etc.
Eller slikt som det i Matteusevangeliet i Bibelen; ”For den som har, han skal få, og ha i overflod; men den som ikke har, han skal miste til og med det han har.” Matteusevangeliet 25:29
Ettersom vi i denne teksten skal diskutere ulike sider ved informasjonskløfter og hvilken rolle media har i denne saken, bruker vi basismediene TV, radio, aviser og internett som eksempler for å få frem forståelsen av de ulike sidene. Som vi vet så øker massemediene befolkningens kunnskapsnivå, men det skjer på en måte som gjør at enkelte grupper hele tiden har et forsprang. Derfor må vi i denne teksten se på tilgang til media, hva er det som særpreger media og mottaker, og hvordan dette er med på skape informasjonskløfter og hvordan kan vi motvirke økende informasonskløfter i samfunnet.

4 kommentarer:

 1. når du sier : "Dvs at den gruppen med mer informasjon og kunnskap, har en fordel på bakgrunn av skillet mellom gruppene." mente du tilgang på informasjon eller? For ellers er det ganske opplagt, og en gjentagelse av forrige setning.

  Du kan også fikse litt på innledninga, først presentere oppgaven, deretter ta definisjonen på informasjonskløft + (kilde), og til slutt stille spørsmålet som du har lyst finne svaret på (som du har)

  Du må også huske kilde liste til slutt!

  lykke til videre, mvh marius

  SvarSlett
 2. Du har fått med veldig mye viktig i innledningen din, men noe det er lett å glemme, er at innledningen bare skal være omtrent 10% av hele teksten, så du kunne kanskje for din egen del prøve å få med det du har med, men si det på en enklere og kortere måte!? Så slipper du skrive så lang tekst. Også tror jeg ikke du behøver si at "det er en del forskjellige definisjoner på hva en informasjonskløft er", så lenge du har med at den du bruker er fra ndla. For da sier du egentlig at du har valgt én.

  Lykke til:)

  SvarSlett
 3. Grei innledning, men litt lang kanskje? Det er bra at du referer til ndla, men kansje du kunne ha kortet det på akkurat det, en dekkende setning kunne vært nok. Fint at du har med problemstilling til slutt for da får vi inntrykk av at du kommer til p svare på dem i teksten din.

  Lykke til!

  SvarSlett
 4. Jeg liker avslutningen på innledningen. Den viser at du har forstått hva det er du skal diskutere. Kort ned definisjonen og start gjerne med en kort beskrivelse av dagens situasjon.
  Husk at Internett er et nettverk av datamaskiner som danner basis for ulike kommunikasjonstjenester.

  SvarSlett